درباره یه دل سیر 

سلامت روح وجسم ارمغانیست از کوچه وپس کوچه های کاهگلی مردمان کویری ودست به دعای یزدی.وب سایت یه دل سیر نمایش توانمندی ها وهنر دست مردمان کویری یزد جلوه ای است از سخت کوشی وزیبایی هایی که آن را می بایست در فروشگاه یه دل سیر به نظاره نشست.

  • صنایع دستی
  • پرداخت درب منزل
  • پرداخت امن
  • تضمین امنیت کاربر