فروشگاه اینترنتی
یــــــه دل ســــــیر

برای شما بهترین ها را آورده ایم ودر بین بهترین ها انتخاب شما که بهترین هستید برایمان بهترین هاست.

فروشگاه اینترنتی
یــــــه دل ســــــیر

برای شما بهترین ها را آورده ایم ودر بین بهترین ها انتخاب شما که بهترین هستید برایمان بهترین هاست.

یه دل سیر
شروع چیزی بزرگ است:
خرید صنایع دستی استان یزد.
شما لایق بهترین ها هستید
ساخت وبسایت

امروزه با وجود گسترش ویروس منحوس کرونا داشتن وبسایت برای کسب و کار ها امری ضروریست! پس وقتت رو از دست نده و با هزینه بسیار کم کسب و کارت رو آنلاین کن! دیگه چی از این بهتر؟!

یه دل سیر
شروع چیزی بزرگ است:
خرید صنایع دستی استان یزد.
شما لایق بهترین ها هستید
ساخت وبسایت

امروزه با وجود گسترش ویروس منحوس کرونا داشتن وبسایت برای کسب و کار ها امری ضروریست! پس وقتت رو از دست نده و با هزینه بسیار کم کسب و کارت رو آنلاین کن! دیگه چی از این بهتر؟!

خرید کتاب 

فروشگاه یه دل سیر با پشتوانه کتابخانه ای در شهیدیه میبد توانسته است بخش کتابفروشی خود را راه اندازی کرده و به فروش کتاب های ارزشی پرداخته است! این مجموعه شامل بیش از 1000 جلد کتاب می باشد.برای خرید کتاب مورد نظر خود هر چه زود تر اقدام نمایید.

  • پرداختی امن
  • هزینه کم
خرید کتاب 

فروشگاه یه دل سیر با پشتوانه کتابخانه ای در شهیدیه میبد توانسته است بخش کتابفروشی خود را راه اندازی کرده و به فروش کتاب های ارزشی پرداخته است! این مجموعه شامل بیش از 1000 جلد کتاب می باشد.برای خرید کتاب مورد نظر خود هر چه زود تر اقدام نمایید.

  • پرداختی امن
  • هزینه کم
سوالات متداول کاربران

سؤال خود را اینجا پیدا کنید یا از ما بپرسید

فروشگاه کتاب ما شامل چیست؟

فروشگاه کتاب ، وابسته به کتابخانه حاج ملاعباس شهیدیه که بیش از هزار جلد کتاب ارزشی و خوردنی و به قولی لقمه های خیلی جذابی دارد. کتاب های این مجموعه به زودی در سایت بارگزاری خواهد شد.

یه دل سر چیست؟

یه دل سیر سلامتی
سلامت روح وجسم ارمغانیست از کوچه وپس کوچه های کاهگلی مردمان کویری ودست به دعای یزدی.

فروشگاه ما شامل چیست؟

برای شما بهترین ها را آورده ایم ودر بین بهترین ها انتخاب شما که بهترین هستید برایمان بهترین هاست.نمایش توانمندی ها وهنر دست مردمان کویری یزد جلوه ای است از سخت کوشی وزیبایی هایی که آن را می بایست در فروشگاه یه دل سیر به نظاره نشست.

خدمات ما شامل چیست؟

وب سایت خدمات یه دل سیر
خدمتی ماندگار،سالم وکامل از نوجوانان وجوانان مجاهد وکویرنشین با اهدافی والا در جهت سیراب شدن مخاطبان عزیز آن هم از نسیم روح نواز ودل انگیزی که جان را از خوبی ها سیراب سیراب می کند

فروشگاه کتاب ما شامل چیست؟

فروشگاه کتاب ، وابسته به کتابخانه حاج ملاعباس شهیدیه که بیش از هزار جلد کتاب ارزشی و خوردنی و به قولی لقمه های خیلی جذابی دارد. کتاب های این مجموعه به زودی در سایت بارگزاری خواهد شد.

یه دل سر چیست؟

یه دل سیر سلامتی
سلامت روح وجسم ارمغانیست از کوچه وپس کوچه های کاهگلی مردمان کویری ودست به دعای یزدی.

فروشگاه ما شامل چیست؟

برای شما بهترین ها را آورده ایم ودر بین بهترین ها انتخاب شما که بهترین هستید برایمان بهترین هاست.نمایش توانمندی ها وهنر دست مردمان کویری یزد جلوه ای است از سخت کوشی وزیبایی هایی که آن را می بایست در فروشگاه یه دل سیر به نظاره نشست.

خدمات ما شامل چیست؟

وب سایت خدمات یه دل سیر
خدمتی ماندگار،سالم وکامل از نوجوانان وجوانان مجاهد وکویرنشین با اهدافی والا در جهت سیراب شدن مخاطبان عزیز آن هم از نسیم روح نواز ودل انگیزی که جان را از خوبی ها سیراب سیراب می کند

سوالات متداول کاربران

سؤال خود را اینجا پیدا کنید یا از ما بپرسید